Cena Aleny Dvořákové

nadační účet pro dary:       881 587 02 57 / 0100, var. symbol 1942

2.9.2019

Již třetí ročník je za námi. Bylo rozděleno dalších 36.000 Kč, celkem tedy 82.000 Kč za 3 roky.

Ocenění:

Nižší stupeň

1. Markéta Kubátová 2. Veronika Plevná 3. Miroslava Plevná 4. Le Hoang Hoa Mai 5. Dang Quang Huy 6. Vojtěch Úlovec 7. Tomáš Zikmund 8. Radek Truhlář 9. Adéla Austová 10. Monika Ngueynová

Vyšší stupeň

1. Ondřej Jamelský 2. Jindřich Bär 3. Philip Tran 4. Klára Churá 5. Pham Thi Thien Trang 6. Vojtěch Kantor 7. Hoang Thach Thao 8. Aleš Kirsch 9. Pham Xuan Trung 10. Martina Zikmundová

3.9.2018

Druhý ročník - studentům bylo rozdáno dalších 30.000 Kč, celkem za 2 roky fungování tedy 46.000 Kč. Změna oproti minulému roku byla taková, že jsme ocenili 20 místo 6 studentů. Budeme rádi, pokud se též zapojíte a budete pravidelně přispívat, i 50 Kč pomůže.

Ocenění:

Nižší stupeň: 1. Jamelský Ondřej 2. Pham Thi Thien Trang 3. Slanina Vítek 4. Plevná Miloslava 5. Plevná Veronika 6. Zikmund Tomáš 7. Kubátová Markéta 8. Truhlář Radek 9. Kuchariková Zuzana 10. Austová Adéla

Vyšší stupeň: 1. Bär Jindřich 2. Jelínek Šimon 3. Churá Klára 4. Tranh Philip 5. Štěpánová Klára 6. Lorenc Jan 7. Pulec Lukáš 8. Pham Xuan Trung 9. Kirsch Aleš 10. Zikmundová Martina

4. 9.2017

První ročník - rozdáno bylo celkem 16.000 Kč. Děkujeme všem dárcům za podporu a těšíme se na další spolupráci pro rok 2017/18

Výsledky 1. ročník:

Nižší gymnázium

1. Tran Philip      2. Churá Klára     3.  Hoang Tchach Thao

Vyšší gymnázium

1. Jalovcová Adéla    2.  Zikmundová Martina    3.  Bär Jindřich

 

Záměr

Každoročně odměnit nejnadanější studenty Gymnázia Cheb v oblasti matematiky, podporovat přípravu talentovaných žáků Gymnázia Cheb v matematice nejrůznější vhodnou formou a podpořit finanční gramostnost mezi mladými.

Pojmenování ceny

Cena ponese jméno dlouholeté výborné pedagožky, profesorky chebského gymnázia Aleny Dvořákové, jejíž jméno se pojí s láskou pro matematiku a studenty a má být poděkováním za její přínos a obětavost pří výchově studentů.

Forma ocenění

Finanční dary na podporu nadaných studentů za cílem podpořit jejich rozvoj amotivaci při dalším studiu matematiky, v případě dostatku finančníchprostředků mohou vznikat i další formy nepeněžních ocenění a podpor, jakoúhrada matematických soustředění apod.

Kritéria

Nominace a výběr oceněných náleží vedení Nadačního fondu Gaudeamus při Gymnáziu Cheb, jmenovitě J. Kočvarovi, J. Hazimu a M. Stulákovi.

Počet oceněných

Cílem je ocenit vždy 3 nejlepší studenty, odděleně na nižším stupni (prima-kvarta) a zvlášť na vyšším stupni (kvinta-oktáva a 4leté gymnázium), celkem tedy 6 oceněných

Forma předání

Každoročně při zahájení školního roku, a to z rukou Organizačního výboru

Financování

Ocenění bude financováno z dobrovolných pravidelných příspěvků dárců,fyzických osob anebo firem, které bude zasíláno výhradně na účet Nadačníhofondu Gaudeamus číslo 8815870257/0100 a pod variabilním symbolem 1942(číslo odpovídá roku narození paní Mgr. Aleny Dvořákové) Garantem hledánínových dárců a prvním přispěvatelem je Oldřich Turner.

Garance

100% zaslaných finančních prostředků bude rozděleno mezi oceněnéstudenty, veškeré režie budou hrazeny Organizačním výborem, jednou ročněbude provedena účetní úzávěrka. Členové Organizačního výboru se předemvzdávají nároku na jakoukoli odměnu plynoucí z této funkce.

Kontakt
+420 720 759 248 o.turner@seznam.cz Číslo účtu pro zasílání příspěvků
8815870257/0100, var. symbol 1942